Imieniny:Beaty, Juliana, Wincentego

Ogólnopolskie badanie doświadczeń polskich emigrantów powrotnych

Badanie realizowane jest w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w ramach indywidualnego projektu badawczego dra Mariusza Dzięglewskiego.

Celem badania jest pozyskanie wiedzy na temat przebiegu procesu przystosowania się powracających do życia w Polsce. Chcemy wiedzieć z jakimi trudnościami borykają się osoby powracające do Polski oraz co ułatwia im ponowne „zadomowienie się” w kraju.

Efektem końcowym badania będzie publikacja, która posłuży jako syntetyczny zbiór najważniejszych informacji i rekomendacji dla decydentów, pracowników administracji centralnej i samorządowej, przedstawicieli sektora NGO, przedsiębiorców, pracodawców i innych osób, które w swojej działalności mogą ograniczyć bariery, a jednocześnie zwiększyć korzyści płynące z szybkiego dostosowania się powracających Polaków do życia w kraju.

Osoba, która może wziąć udział w badaniu powinna spełniać poniższe kryteria:

· być obywatelem Polski, który wyjechał do jednego z krajów Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku, spędził w nim przynajmniej 3 lata i powrócił do Polski,

· przebywać w Polsce przynajmniej 1 rok w momencie badania,

· deklarować chęć osiedlenia się na stałe w Polsce,

  • posiadać przynajmniej 18 lat w momencie badania.

Badanie składa się z dwóch części . W części pierwszej respondent wypełnia krótki kwestionariusz internetowy (online). Druga część badania opiera się na przeprowadzeniu indywidualnego wywiadu w dogodnym dla respondenta miejscu.

Respondenci mają unikalną szansę podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z powrotem do kraju. W potocznej opinii uznaje się, iż powrót do rodzinnego kraju nie powinien stwarzać żadnych trudności – ani dla samych migrantów, ani dla środowiska, do którego wracają. Tymczasem, obserwacje i doświadczenia Polaków powracających do kraju wskazują na to, iż często powrót staje się dużo trudniejszy niż wyjazd, a potencjał nowych doświadczeń i umiejętności - pozostaje w Polsce niewykorzystany.

Osoby, które chcą wziąć udział w badaniu prosimy o kontakt mailowy z dr Mariuszem Dzięglewskim ( mdzieglewski@wp.pl), do którego należy kierować wszystkie pytania dotyczące projektu. Istnieje również możliwość rejestracji udziału w badaniu poprzez zgłoszenie online pod adresem:

http://badaniasocjologa.pl/index.php/933379?lang=pl

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS