Imieniny:Beaty, Juliana, Wincentego

Barometr zawodów 2018

Dnia 5 września 2017r. w siedzibie urzędu odbył się panel ekspercki "Barometr zawodów 2018". Barometr Zawodów jest badaniem jakościowym. Opiera się na opinii ekspertów, którzy wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach na powiatowym rynku pracy. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Opracowanie badania na terenie powiatu olkuskiego dokonał zespół ekspercki składający się z pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu w skład, którego wchodzili: pośrednicy pracy, doradca zawodowy oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu w Krakowie i zaproszonego pracownika Punktu Pośrednictwa Pracy w Kluczach. Podczas oceny zawodów, zespół posiłkowali się oni danymi na temat liczby ofert pracy oraz liczby osób zarejestrowanych w konkretnym zawodzie, uwzględniając również sytuacje, gdy w danej profesji większość ofert stanowić będą oferty staży. W toku dyskusji zespół udzielał odpowiedzi na następujące pytania:

· Jak zmieni się zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie w nadchodzącym roku? Czy będzie ono rosnąć, maleć czy pozostanie bez zmian?

· Jak będzie się kształtować relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników w danym zawodzie? Czy wystąpi deficyt poszukujących pracy czy ich nadwyżka, czy może popyt i podaż zrównoważą się?

Efektem badania są zestawienia zawodów sklasyfikowanych w trzy grupy:

  • zawody deficytowe , w których wystąpi niedobór pracowników (łatwiej będzie o pracę),
  • zawody nadwyżkowe , gdzie jest nadmiar wykwalifikowanych pracowników (trudności ze znalezieniem pracy)
  • zawody zrównoważone , w których jest równowaga popytu i podaży.

Badanie wskazuje, w jakich zawodach osobom będzie łatwiej, a w jakich trudniej znaleźć pracę w najbliższym czasie. Jest to ważna wskazówka dla osób poszukających pracy. W przypadku braku ofert pracy w danym powiecie, wskazuje gdzie jest większa szansa na znalezienie pracy w poszukiwanym zawodzie w sąsiednich miejscowościach.

Wyniki badania „Barometr zawodów” dla Powiatu Olkuskiego:


Prognozowane zapotrzebowanie na zawody. Powiat olkuski, prognoza na rok 2018

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS