Imieniny:Beaty, Juliana, Wincentego

Eures

Swobodny przepływ osób to fundamentalne prawo gwarantowane wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, które oznacza możliwość swobodnego przemieszczania się, osiedlania, podejmowania nauki, podejmowania pracy lub prowadzenia działalności na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej.

Aby ułatwić poruszanie się po/na europejskim rynku pracy została utworzona sieć EURES (EURopean Employment Services) - Europejskie Służby Zatrudnienia.

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Sieć EURES oferuje spektrum usług osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom w obszarze UE/EOG. Są to usługi:
  • Informacyjne na temat: dostępu do zagranicznych ofert pracy w krajach UE/EOG, warunków życia i pracy we wszystkich krajach UE/EOG, sytuacji na europejskich rynkach pracy, zawodów nadwyżkowych i deficytowych w UE/EOG, danych kontaktowych do polskich doradców EURES i doradców EURES z UE/EOG, kalendarza wydarzeń informacyjnych i rekrutacyjnych EURES w Polsce oraz w poszczególnych krajach Europy,
  • Rekrutacyjne
    • dla poszukujących pracy (m.in. przyjęcie aplikacji od poszukującego pracy i jej weryfikacja pod kątem wymogów określonych przez pracodawcę zagranicznego, organizacja rozmów kwalifikacyjnych poszukujących pracy z zagranicznymi pracodawcami, poinformowanie poszukujących pracy o zaakceptowaniu / odrzuceniu ich aplikacji)
    • dla pracodawców (m.in. ogłoszenie polskiej oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej, dostęp do bezpłatnej bazy CV obywateli UE/EOG, wsparcie w rekrutacji kandydatów do pracy z wybranego kraju UE/ EOG)

Usługi EURES są ogólnodostępne oraz bezpłatne.

ZAPRASZAMY DO SKONTAKTOWANIA SIĘ Z ODPOWIEDNIM:

Doradcą EURES lub Asystentem EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy ( dane teleadresowe znajdują się na stronie www.eures.praca.gov.pl w dziale 'KADRA EURES')

Pośrednikiem Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy ( w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu szczegółowych informacji nt. EURES można uzyskać w pok. nr 23, tel. (032) 6434348 wew.222, kroleures@praca.gov.pl )


PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE:

www.eures.europa.eu - Europejski Portal Mobilności Zawodowej. To najważniejszy portal Unii Europejskiej dotyczący mobilności na rynku pracy,

www.eures.praca.gov.pl – polska strona EURES,

www.europass.org.pl –Krajowe Centrum Europass

www.eurodesk.org.pl - europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS