Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Opłaty związane z zatrudnieniem cudzoziemców
W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, jak również w przypadku złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podmiot, dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł – Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2350)

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
Ul. Minkiewicza 2
32-300 Olkusz
Nr rachunku: 39 1020 2528 0000 0102 0477 9759

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:
- nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
- przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub ubieganie/przedłużenie o zezwolenie na pracę sezonową)
- dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS