Imieniny:Beaty, Juliana, Wincentego

Pomoc pracodawcom

Jeśli jesteś zainteresowany doborem kandydatów do pracy lub indywidualnym rozwojem zawodowym zwróć się o pomoc do doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu.Pomożemy Ci w określeniu wymagań dotyczących danego stanowiska, profilu kandydata uwzględniając jego kwalifikacje, umiejętności, predyspozycje psychofizyczne niezbędne do wykonywania pracy. Udzielimy informacji o możliwościach, sposobie i formach pomocy jaką możesz uzyskach w tutejszym Urzędzie.Pomoc świadczona jest w formie porady indywidualnej.


Wszelkich szczegółowych informacji udzielaj doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu pokój nr 1 , tel. 32-641 34 02, 32-6434348, wew. 241
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS