Imieniny:Beaty, Juliana, Wincentego

Przetargi

Aktualne oferty przetargowe / Opis
dokumenty

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROGRAMU AKTYWIZACJI I INTEGRACJI (PAI)

ogłoszenie

załacznik nr 1

załacznik nr 2

załacznik nr 3

załacznik nr 4

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROGRAMU AKTYWIZACJI I INTEGRACJI (PAI)


wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie działań w ramach integracji społecznej dla osób bezrobotnych objętych Programem Aktywizacja i Integracja w 2016 roku

ogłoszenie

formularz zgłoszenia kandydata »Pobierz logo RPO - kolor
 »Pobierz logo RPO - czarno białe
 »Pobierz logo POWER - kolor
 »Pobierz logo POWER - czarno białe

Rozstrzygnięte oferty przetargowe / Opis
dokumenty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi szkoleniowej. Olkusz: Przeprowadzenie uslugi szkolenia grupowego Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL BASE wraz z egzaminami PTI dla 47 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy powiecie olkuskim (I) w ramach Działania 8.1. Aktywizacja Zawodowa - Projekty Powiatowych Urzędów Pracy w ramach 8 osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

pobierz plik

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi szkoleniowej. Olkusz: Przeprowadzenie uslugi szkolenia grupowego Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL BASE wraz z egzaminami PTI dla 47 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy powiecie olkuskim (I) w ramach Działania 8.1. Aktywizacja Zawodowa - Projekty Powiatowych Urzędów Pracy w ramach 8 osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

pobierz plik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi szkoleniowej. Olkusz: Przeprowadzenie uslugi szkolenia grupowego Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL BASE wraz z egzaminami PTI dla 47 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy powiecie olkuskim (I) w ramach Działania 8.1. Aktywizacja Zawodowa - Projekty Powiatowych Urzędów Pracy w ramach 8 osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

pobierz plik

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi szkoleniowej. Olkusz: Przeprowadzenie uslugi szkolenia grupowego Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL BASE wraz z egzaminami PTI dla 47 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy powiecie olkuskim (I) w ramach Działania 8.1. Aktywizacja Zawodowa - Projekty Powiatowych Urzędów Pracy w ramach 8 osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi szkoleniowej. Olkusz: Przeprowadzenie uslugi szkolenia grupowego Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL BASE wraz z egzaminami PTI dla 47 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy powiecie olkuskim (I) w ramach Działania 8.1. Aktywizacja Zawodowa - Projekty Powiatowych Urzędów Pracy w ramach 8 osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

pobierz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w ramach środków Funduszu Pracy

pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w ramach środków Funduszu Pracy

pobierz plik

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w ramach środków Funduszu Pracy

pobierz plik

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w ramach środków Funduszu Pracy

pobierz plik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w ramach środków Funduszu Pracy

pobierz plik

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w ramach środków Funduszu Pracy

pobierz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu, w ramach: - projektu pt. Aktywność moją szansą, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz - w ramach środków Funduszu Pracy.

pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu, w ramach: - projektu pt. Aktywność moją szansą, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz - w ramach środków Funduszu Pracy.

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu, w ramach: - projektu pt. Aktywność moją szansą, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz - w ramach środków Funduszu Pracy.

pobierz plik

Ogłoszenie o modyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu, w ramach: - projektu pt. Aktywność moją szansą, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz - w ramach środków Funduszu Pracy.

pobierz plik

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu, w ramach: - projektu pt. Aktywność moją szansą, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz - w ramach środków Funduszu Pracy.

pobierz plik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu, w ramach: - projektu pt. Aktywność moją szansą, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz - w ramach środków Funduszu Pracy.

pobierz plik

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu, w ramach: - projektu pt. Aktywność moją szansą, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz - w ramach środków Funduszu Pracy.

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia dla 20 osób bezrobotnych w tym: Spawacz metodą MAG (135) - blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi dla 10 osobowej grupy - Spawacz metodą TIG (141) - blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi dla 10-osobowej grupy w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie: Prawa jazdy kat. C dla 15-to osobowej grupy w ramach środków Funduszu Pracy.

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia dla 20 osób bezrobotnych w tym: Spawacz metodą MAG (135) - blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi dla 10 osobowej grupy - Spawacz metodą TIG (141) - blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi dla 10-osobowej grupy w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie: Prawa jazdy kat. C dla 15-to osobowej grupy w ramach środków Funduszu Pracy.

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie: Operator koparko-ładowarki kl.III, wszystkie typy dla 15 osobowej grupy w ramach środków Funduszu Pracy.

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie: Operator koparko-ładowarki kl.III, wszystkie typy dla 15 osobowej grupy w ramach środków Funduszu Pracy.

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicacch administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Manicure - pedicure i stylizacja paznokci" dla 40 osób bezrobotnych w czterech 10-to osobowych grupach.

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia dla 42 osób bezrobotnych, w tym: dla 30 osób kurs prawa jazdy kat. C, dla 12 osób kurs prawa jazdy kat. C+E

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicacch administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Manicure - pedicure i stylizacja paznokci" dla 40 osób bezrobotnych w czterech 10-to osobowych grupach.

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia dla 42 osób bezrobotnych, w tym: dla 30 osób kurs prawa jazdy kat. C, dla 12 osób kurs prawa jazdy kat. C+E

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie "Operator koparko-ładowarki kl.III, wszystkie typy" dla 30 osób bezrobotnych w dwóch 15-to osobowych grupach.

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie "Operator koparko-ładowarki kl.III, wszystkie typy" dla 30 osób bezrobotnych w dwóch 15-to osobowych grupach.

pobierz plik

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicacch administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Manicure - pedicure i stylizacja paznokci" dla 40 osób bezrobotnych w czterech 10-to osobowych grupach.

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicacch administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Manicure - pedicure i stylizacja paznokci" dla 40 osób bezrobotnych w czterech 10-to osobowych grupach.

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Księgowy do spraw płac i rozliczeń z ZUS" dla 30 osób bezrobotnych w dwóch 15-to osobowych grupach.

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie" dla 20 osób bezrobotnych w dwóch 10-to osobowych grupach.

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie" dla 20 osób bezrobotnych w dwóch 10-to osobowych grupach.

pobierz plik

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie "Operator koparko-ładowarki kl.III, wszystkie typy" dla 30 osób bezrobotnych w dwóch 15-to osobowych grupach.

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Opiekunka domowa" dla 22 osób bezrobotnych w dwóch 11-to osobowych grupach.

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Podstawy obsługi komputera" CPV 80533100-0 dla 42 osób bezrobotnych w trzech 14-to osobowych grupach.

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Księgowy do spraw płac i rozliczeń z ZUS" dla 30 osób bezrobotnych w dwóch 15-to osobowych grupach.

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Księgowy dla małych i średnich firm" dla 30 osób bezrobotnych w dwóch 15-to osobowych grupach.

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Podstawy obsługi komputera" CPV 80533100-0 dla 42 osób bezrobotnych w trzech 14-to osobowych grupach.

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia dla:
- 24 osób (w dwóch 12-to osobowych grupach) "Spawacz metodą MAG (135) - blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi"
- 24 osób (w dwóch 12-to osobowych grupach) "Spawacz metodą TIG (141) - blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi"

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Opiekunka domowa" dla 22 osób bezrobotnych w dwóch 11-to osobowych grupach.

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Księgowy dla małych i średnich firm" dla 30 osób bezrobotnych w dwóch 15-to osobowych grupach.

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Florystyka z elementami decoupage" CPV 80500000-9 dla 40 osób bezrobotnych w czterech 10-to osobowych grupach.

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Florystyka z elementami decoupage" CPV 80500000-9 dla 40 osób bezrobotnych w czterech 10-to osobowych grupach.

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Kierowca i operator wózków jezdniowych z wymianą bultli LPG" CPV 80500000-9 dla 60 osób bezrobotnych w pięciu 12-to osobowych grupach.

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Fryzjer" CPV 80500000-9 dla 20 osób bezrobotnych w dwóch 10-to osobowych grupach.

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia dla:
- 24 osób (w dwóch 12-to osobowych grupach) "Spawacz metodą MAG (135) - blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi"
- 24 osób (w dwóch 12-to osobowych grupach) "Spawacz metodą TIG (141) - blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi"

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Kierowca i operator wózków jezdniowych z wymianą bultli LPG" CPV 80500000-9 dla 60 osób bezrobotnych w pięciu 12-to osobowych grupach.

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Fryzjer" CPV 80500000-9 dla 20 osób bezrobotnych w dwóch 10 osobowych grupach.

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Sprzedawca" dla 48 osób bezrobotnych w czterech 12-to osobowych grupach.

pobierz plik

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Podstawy przedsiebiorczości" dla 100 osób bezrobotnych w pięciu 20-to osobowych grupach.

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Sprzedawca" CPV 80500000-9 dla 48 osób bezrobotnych w czterech 12-to osobowych grupach.

pobierz plik

Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach administracyjnych miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Fryzjer" CPV 80500000-9 dla 20 osób bezrobotnych w dwóch 10-to osobowych grupach.

pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie w granicach miasta Olkusza usługi szkolenia w zakresie "Podstawy przedsiebiorczości" dla 100 osób bezrobotnych w pięciu 20-to osobowych grupach.

pobierz plik
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS