Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola  LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW   z limitu KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO, które spełniły wszystkie kryteria formalne.

- dotyczy drugiego naboru z limitu KFS w terminie od 06.05.2019r. do 08.05.2019r.Lp.

Nazwa pracodawcy

Ilość uzyskanych punktów

w ocenie merytorycznej

1. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „ZACISZE”, Zimnodół 51, 32-300 Olkusz 100
2. Beata Kołodziejczyk „ Misscarde” ul. Mickiewicza 12, 32-300 Olkusz 100
3. Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu 100
4. PHU „Tre-Elektryk” Tomasz Kowalski, ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz 90
5. CONSULTING TRAVEL, Magdalena Girek, ul. Rynek 22, 32-300 Olkusz 90
6. EURO-MET, Magdalena Kieca, ul. Nowakowskiego 6, 32-340 Wolbrom 90
7. Centrum Medyczny „SKAŁKA” , ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno 90
8. POLIMAR S.C., Bogucin Mały 65 A, 32-300 Olkusz 90
9. VELVET CARE, Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze 85
10. Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 94, 32-300 Olkusz 80
11. „SPOŁEM” PSS w Olkuszu, ul. Kr. K. Wielkiego 12, 32-300 Olkusz 75


Wnioski wszystkich w/w pracodawców zostały zakwalifikowane do uzyskania wsparcia z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego.Do uzyskania wsparcia z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały zakwalifikowane wnioski które uzyskały co najmniej 80 pkt.Olkusz, dnia 27.05.2019r.  LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW   z limitu KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

- dotyczy naboru w terminie od 04.02.2019r. do 08.02.2019r.Lp.

Nazwa pracodawcy

Ilość uzyskanych punktów

w ocenie merytorycznej

1. Biuro Rachunkowe „BIG-KOR” , Bożena Korzan, Olkusz 100
2. Firma PHU”BUTELX” Grzegorz Kula , 32-310 Klucze, Bogucin Duży 67 100
3. CELEBRITY A. Kurzawa Piątek , 32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 3 A 100
4. RUP COIFFEUR A. RUP, 32-340 Wolbrom, ul. Fabryczna 60 100
5. ALFA REHA Monika Kotul, 32-340 Wolbrom, Zarzecze, ul. Kościuszki 80 100
6. Bartosz Kotul, 32-340 Wolbrom, Zarzecze, ul. Kościuszki 80 100
7. TECH-BUD Michał Haberka , 32-340 Wolbrom ,Lgota Wolbromska 82 a, 28-363 Oksa, Stare Konice 9 100
8. Towarzystwo Doradczo-Finansowe „ AKCEPT” s.c. A. Buchta & T.Ciuraszkiewicz, Plac Konstytucji  3 Maja 2 B, 32-300 Olkusz 100
9. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „FIRMUS”, 32-300  Olkusz,  ul. Wspólna 21 100
10. UMiGM. Wolbrom, 32-340  Wolbrom, ul.  Krakowska 1 100
11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu, 32-340 Wolbrom, ul. Mariacka 28 100
12. UNI-MEDIC sp. zo.o.  32-310 Klucze, Jaroszowiec, ul. Leśna 37 A 100
13. Firma NEON M. Kluczewski, D. Krawczyk 32-300 Olkusz, ul. M. Biema 11 90
14. Stowarzyszenie Dobroczynne „RES SACRA MISER” , 32-300 Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 12 90
15. Doradztwo Podatkowe A. Dudzic , 32-300 Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 38 90
16. NOMADA sp. z o.o., 32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 40 a 90
17. ANMAR Cz. Szczepara, 32-300 Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 15 90
18. Marta Krawczyk ProBiznes , 32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 5, 90
19. PPHU Łukasz Kot , 32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 28 a 90
20. SOLIDOMINEX Dominik Goc , 32-329 Bolesław, ul. Główna 120 90
21. ANBI-TECH s.c. , 32-300 Olkusz, Olewin 50 A 90
22. FHU PRESTIGE K. Kamińska, Osiek 149 B, 32-300 Olkusz 90
23. SumiRiko Poland sp. z o.o. 32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 100 90
24. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji , 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska  4 90
25. Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji, im. E. Wojtyły, 32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa  1a 90
26. Polskie Stowarzyszenie na  Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  koło w Wolbromiu, 32-340 Wolbrom, ul. Skalska 22 90
27. SAMANTRANS, Klaudia Kula, 32-300 Olkusz, Osiek 219 90
28. Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” , 32-310 Klucze, Chechło, ul. Hutnicza 26 90
29. EL-LOGIC Grzegorz. Kulawik , 32-310 Klucze,  Bydlin, ul. Grabowa 10 88,18
30. Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet SOS , 32-300 Olkusz, ul. Gęsia 25 83,33
31. Nowy Szpital w Olkuszu,32-300 Olkusz,  Al.1000-lecia 13 80
32. SAP Gabriela Pieczyrak, ul. Mickiewicza 25, 32-300 Olkusz 80
33. STUDIO VENUS EXPERT, Olkusz, ul. Szkolna 3 80
34. Centrum Poligraficzno- Reklamowe „OMEGA-ART.”, 32-300 Olkusz, Bogucin Mały 67 80
35. Pracownia  Reklamy „OMEGA-ART.” , 32-300 Olkusz, , Bogucin Mały  67 80
36. Dom Pomocy Społecznej, 32-300  Olkusz, ul. J. Kantego 4 80
37. Olkuskie Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu                              w Olkuszu, 32-300  Olkusz, ul. Piłsudskiego 21 80
38. Społem” PSS  w Olkuszu, ul. Kr. K. Wielkiego 12, 32-300 Olkusz 80
39. Wolbromska Spółdzielnia Mieszkaniowa , 32-340 Wolbrom, Oś. Wł. Łokietka 11 75
40. Electric Global sp.zo.o., 32-300 Olkusz, ul. Bylicy 2 73,33
41. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo –Usługowe „PRO-BET” s.j. S.Babiuch,                          J. Majda, 32-300 Olkusz,  Olewin 50 70,00


  Pracodawcy którzy uzyskali co najmniej 70 punktów zostali zakwalifikowani  do uzyskania wsparcia ze  środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.Wnioski wszystkich w/w pracodawców zostały zakwalifikowane do uzyskania wsparcia z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.Olkusz, dnia 05.03.2019r.
LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW

z limitu KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

- dotyczy naboru w terminie od 16.10.2018r. do 18.10.2018r.

Na dzień rozpatrywania wniosków tutejszy Urząd dysponował kwotą 13 070 zł (były to środki zwrócone przez pracodawców z powodu rezygnacji z finansowania szkoleń)

Lp.

Nazwa pracodawcy

Ilość uzyskanych punktów

w ocenie merytorycznej

1.

Cech Rzemiosł Różnych,

32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38

90

2.

Biuro Rachunkowe ABAKUS Joanna Pajda,

32-300 Olkusz, ul. Sławkowska 13/12A

80

3.

DREWMAR s.c. Łukasz Supernak, Joanna Grzanka,

32-300 Olkusz, Podlesie 76 C

80

4.

Biuro Rachunkowe Stanisława Polan ,

32-300 Olkusz, ul. Króla .K .Wlk. 38/24

80

5.

PHU „TRE-ELEKTRYK”

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2

80Wnioski wszystkich pracodawców zostały zakwalifikowane do uzyskania wsparcia z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


Olkusz, dnia 30.10.2018r.


LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW

z rezerwy KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

- dotyczy naboru w terminie od 16.10.2018r. do 18.10.2018r.

Na dzień rozpatrywania wniosków tutejszy Urząd dysponował kwotą 40 600

Lp.

Nazwa pracodawcy

Ilość punktów

uzyskanych

w ocenie merytorycznej

1.

PRIMAFLOORS Maria Pilch,

32-332 Bukowno, ul. Reymonta 19

90

2.

Artykuły Wodno-Kanalizacyjne Hurt Detal M. Waszczyńska

32-300 Olkusz, ul. Nullo 9 lok. 2

90

3.

Kurier TEAM 2000 Transport Spedycja Chłosta Stanisław ,

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1

85

4.

POLIMAR A. Osmenda, M. Osmenda s.c.,

32-300 Olkusz, Bogucin Mały 65A

70Wnioski wszystkich pracodawców zostały zakwalifikowane do uzyskania wsparcia z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.Olkusz, dnia 30.10.2018r.


LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW

z rezerwy KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

- dotyczy naboru w terminie od 11.07.2018r. do 17.07.2018r.

Lp.

Nazwa pracodawcy

Ilość punktów

uzyskanych

w ocenie merytorycznej

1.

SAMTRANS Klaudia Kula , Osiek 21932-300 Olkusz

100

2.

KAROLINEX- RECYKLING, ul. Składowa 2 A, 32 -300 Olkusz

100

3.

CENTRUM MEDYCZNE „SKAŁKA” sp. z o.o., ul. Kolejowa 28,

32-332 Bukowno

100

4.

Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kr. K. Wielkiego 94, 32-300 Olkusz

88,33

5.

ASEO Maszyny sp. z o. o., ul. Składowa 2A, 32-300 Olkusz

85

6.

ELECTRIC GLOBAL sp. z o.o., ul. Bylicy 2, 32-300 Olkusz

75

7.

EL-LOGIC Grzegorz Kulawik Bydlin, ul. Grabowa 10,32-310 Klucze

75

8.

„ANMAR” Czesław Szczepara, ul. Kr. K. Wielkiego 15, 32-300 Olkusz

68

9.

ZPH Grafit Emilia Szczepara, ul. 20-tu straconych 10, 32-300 Olkusz

67,5

10.

Wolbromska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Oś. Łokietka 1, 32-340 Wolbrom

67,5

11.

Pro Biznes Marta Krawczyk, ul. Szpitalna 15, 32-300 Olkusz

67,5

Olkusz, dnia 31.07.2018r.  LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW   z limitu KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO - dotyczy naboru w terminie od 21.02.2018r. do 27.02.2018r.Lp. Nazwa pracodawcy Ilość uzyskanych punktów w ocenie merytorycznej
1. Studio Venus Expert ul. Szkolna 3, Olkusz 100
2. PLAST-MET System sp. zo.o. ul. Głowackiego 21, 32-300 Olkusz 100
3. Firma NEON M. Kluczewski, D. Krawczyk, ul. Marcina Biema 11,                   32-300 Olkusz 100
4. FHU PRESTIGE Katarzyna Kamińska  Osiek 149 B, 32-300 Olkusz 100
5. VelvetCARE sp. z o.o., Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze 100
6. EURO-MET Magdalena Kieca , Podchybie 16, 32- 353 Trzyciąż 100
7. Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa  1a, 32-310 Klucze 100
8. Towarzystwo Doradczo-Finansowe „ AKCEPT” s.c. A.Buchta & T. Ciuraszkiewicz Pl. Konst. 3 Maja 2 B,  32-300 Olkusz 100
9. Pomoc Drogowa Usługi Blacharsko-Lakiernicze i Turystyczne Piotr Maciąg, ul. Kościuszki 58, 32-340 Wolbrom 100
10 Firma Handlowa AGD s.c. Andrzej Gamrot, Tomasz Paś ul. Parcówka 9, 32-300 Olkusz 96,67
11. NZOZ Centrum Stomatologiczne MAGDENT M. Popczyk  ul. Kr. K. Wielkiego 28/ II p., 32-300 Olkusz 91,33
12. Anna Kostulska FUPH „STOLKOS” , ul. Redla 8, 32-300 Olkusz 90,26
13. Przeds. Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz 90
14. Transport Samochodowy Lucyna Kłęk Łobzów 191,  32-340 Wolbrom 90
15. Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet SOS , ul. Gęsia 25,                32-300 Olkusz 90
16. Firma Handlowo-Usługowa DRINPOL Piotr Pietrzyk                                              Oś. Chrobrego 14/ 27, 32-340 Wolbrom 90
17. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom 85
18. CONSULTING TRAVEL,  Magdalena Girek ul. Rynek 22, 32-300 Olkusz 85
19. MARO Centrum Logistyczno-Magazynowe Roman Chłosta Olewin 50 A 84,89
20. SAP Gabriela Pieczyrak, ul. Mickiewicza 25, 32-300 Olkusz 80
21. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Leszek Danecki ,ul. Ogrodowa 15,                32-300 Olkusz 80
22. FHU „PASO” Paweł Sośnierz, ul. Miechowska 77, 32-340 Wolbrom 79,61
23. SumiRiko Poland sp. zo.o. ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom 77,18
24. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo –Usługowe „PRO-BET” s.j. S..Babiuch,   J. Majda Olewin 50C 75
25. FHU AGA Agnieszka Dulewicz, ul. Rabsztyńska 1 a, 32-300 Olkusz 73,90
26. Firma Handlowo-Usługowa „BUDMAX” s.c. P. Sośnierz, A. Sośnierz, ul. Miechowska 77, 32-340 Wolbrom 72,50
27. F.H.U. DAKAR Strzegowa 65, 32-340 Wolbrom 70
28. Paper Products sp. zo.o., ul. Kolejowa 2, Jaroszowiec 70
29. ATC sp. zo.o. ul. Kolejowa 2, Jaroszowiec 70
30. Marta Krawczyk ProBiznes ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz 70
31. Społem” PSS  w Olkuszu, ul. Kr. K. Wielkiego 12, 32-300 Olkusz 70
32. ELECTRIC GLOBAL sp. z o.o. ul. Bylicy 3, 32-300 Olkusz 63,57


  Pracodawcy którzy uzyskali co najmniej 70 punktów zostali zakwalifikowani  do uzyskania wsparcia ze  środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS