Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Rejestracja przez Internet

Rejestracja przez Internet

W celu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu nie musisz już stać w kolejkach!

Oferujemy Państwu nowoczesny system zgłoszenia do rejestracji przez Internet oraz pełną rejestrację internetową, dzięki temu łatwiej i szybciej skorzystasz z usługi rejestracji.
Nie zwlekaj i zaoszczędź swój czas!

Zachęcamy do zarejestrowania się poprzez stronę:

www.praca.gov.pl

Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:

1. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy - Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie w celu rejestracji. Do formularza rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie. Wizyta u pośrednika dla osób z prawem do zasiłku wyznaczana jest w ciągu 7 dni, natomiast dla osób bez prawa w ciągu 30 dni od zarejestrowania.

2. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy - Ten rodzaj nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty niezbędne do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty. Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie i złożenia oświadczenia.

Procedura rejestracji w powiatowym urzędzie pracy

1. KROK – wypełnienie formularza elektronicznego

Dane potrzebne do wypełnienia formularza:


• imię, nazwisko, PESEL
• seria i numer dowodu osobistego
• imiona rodziców, nazwisko rodowe matki
• dane adresowe
• wykształcenie (poziom, kierunek, specjalizacja, nazwa i data ukończenia szkoły)
• znajomość języków obcych
• zawód
• kwalifikacje – uprawnienia

Po wypełnieniu formularza system wyznaczy najbliższy wolny termin i godzinę wizyty w urzędzie.

Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie internetowej .

Zeskanuj wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji :

  • dowód osobisty,

· świadectwo ukończenia szkoły, dyplom,

· zaświadczenia o ukończonych kursach,

· wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień,

  • książeczkę wojskową,

· zaświadczenie pracodawcy od kiedy do kiedy było zatrudnienie wraz ze wskazaniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc z określeniem wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy ,

· zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z podstawą od której opłacano składki za każdy miesiąc w przypadku rejestracji osób po działalności gospodarczej,

· zaświadczenia z ZUS o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy ( renta rodzinna , renta szkoleniowa) w przypadku osób które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy ,

· zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku chorobowego wraz z podaniem podstawy wynagrodzenia od którego naliczony był zasiłek chorobowy w przypadku osób , które przebywały na zasiłku chorobowym po ustaniu zatrudnienia ,

· dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac w przypadku posiadania takiego dokumentu lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

2. KROK – e-mail potwierdzający

Na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej wysłany zostanie automatycznie e-mail potwierdzający wypełnienie formularza i przypominający o wyznaczonym terminie, godzinie i miejscu stawienia się w urzędzie.

3 . KROK – wizyta w urzędzie

Do rejestracji należy zgłosić się punktualnie na wyznaczoną godzinę w zarezerwowanym terminie spotkania. Obsługa osób dokonujących rejestracji przez Internet odbywać się będzie w pokoju nr 31. Nie zapomnij o zabraniu ze sobą oryginałów dokumentów zeskanowanych podczas dokonanej rejestracji przez Internet.Procedura zgłoszenia do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy

1. KROK – wypełnienie formularza elektronicznego

Dane potrzebne do wypełnienia formularza:

• imię, nazwisko, PESEL

• seria i numer dowodu osobistego

• imiona rodziców, nazwisko rodowe matki

• dane adresowe

• wykształcenie (poziom, kierunek, specjalizacja, nazwa i data ukończenia szkoły)

• znajomość języków obcych

• zawód

• kwalifikacje – uprawnienia

Po wypełnieniu formularza system wyznaczy najbliższy wolny termin i godzinę wizyty w urzędzie.

2. KROK – e-mail potwierdzający

Na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej wysłany zostanie automatycznie e-mail potwierdzający wypełnienie formularza i przypominający o wyznaczonym terminie, godzinie i miejscu stawienia się w urzędzie.

3. KROK – dokumenty

Lista dokumentów które koniecznie należy przedstawić w urzędzie w dniu rejestracji:

  • dowód osobisty,

· świadectwo ukończenia szkoły, dyplom,

· zaświadczenia o ukończonych kursach,

· wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień,

  • książeczkę wojskową,

· zaświadczenie pracodawcy od kiedy do kiedy było zatrudnienie wraz ze wskazaniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc z określeniem wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy ,

· zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z podstawą od której opłacano składki za każdy miesiąc w przypadku rejestracji osób po działalności gospodarczej,

· zaświadczenia z ZUS o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy ( renta rodzinna , renta szkoleniowa) w przypadku osób które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy ,

· zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku chorobowego wraz z podaniem podstawy wynagrodzenia od którego naliczony był zasiłek chorobowy w przypadku osób , które przebywały na zasiłku chorobowym po ustaniu zatrudnienia ,

· dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac w przypadku posiadania takiego dokumentu lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

3. KROK – wizyta w urzędzie

Do rejestracji należy zgłosić się punktualnie na wyznaczoną godzinę w zarezerwowanym terminie spotkania. Osoba, która zgłosi się później niż była umówiona lub bez kompletu dokumentów nie zostanie zarejestrowana. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie zgłoszenie do rejestracji przez Internet zostaje anulowane. Obsługa osób dokonujących rejestracji przez Internet odbywać się będzie w pokoju nr 31. Status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów oraz po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń w wyznaczonym dniu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu.

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS