Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Spotkanie dot. legalizacji pobytu oraz zasad zatrudniania cudzoziemców
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców z powiatu olkuskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu, w dniu 04.04.2019 r. zorganizował spotkanie informacyjne w zakresie legalizacji pobytu oraz zasad zatrudniania obcokrajowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Uczestniczyło w nim 40 pracodawców. Szkolenie poprowadziła Pani Lucyna Gajda, I Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Podczas wydarzenia omówione zostały m. in. zagadnienia dotyczące obowiązujących przepisów prawa oraz procedur dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemca, zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców, wymogów formalnych wniosków oraz sposobów załatwiania spraw na poszczególnych etapach.

W trakcie spotkania pracodawcy mieli możliwość zadawania pytań oraz wyjaśniania wszelkich wątpliwości związanych z powierzaniem pracy obcokrajowcom. Dzielili się swoimi problemami, a także wskazywali potrzebę zmian w przepisach w tym zakresie, które ułatwiałyby załatwianie spraw.© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS