Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Usługu tłumacza języka migowego


Organy administracji publicznej od 1 kwietnia 2012r. zobowiązane są do udostępnienia bezpłatnie usług tłumacza języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu przez klienta chęci skorzystania z powyższej usługi (co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych). Organ administracji publicznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zatrudnia pracownika posługującego się językiem migowym, który został wyznaczony do kontaktów z klientami. Osoby uprawnione lub ich opiekunowie proszeni są o kontakt drogą mailową: doradcy@pup-olkusz.pl, gdzie przyjmowane są zapotrzebowania na indywidualne spotkania (w treści prosimy zaznaczyć również zakres pytań).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. nr 209, poz. 1243).
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS