Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Przystąp do projektu „Wprowadzam zmiany…”
Firma WYG Consulting Sp. z o.o., w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje obecnie projekt outplacementowy finansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa zamieszkujących Subregion Małopolski Zachodniej.
Projekt „Wprowadzam zmiany – program outplacementowy dla pracowników przewidzianych do zwolnienia z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zamieszkujących Subregion Małopolska Zachodnia” ma na celu aktywizację zawodową wskazanych grup i wsparcie ich w powrocie na rynek pracy poprzez ich udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym, czego bezpośrednim efektem będzie: podjęcie nowego zatrudnienia lub utrzymanie zagrożonego miejsca pracy lub podjęcie pracy poza rolnictwem.
KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:
· wyznaczenie konkretnej i sprecyzowanej ścieżki rozwoju zawodowego przy wsparciu doświadczonych ekspertów,
· możliwość zdobycia nowych lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji zawodowych,
· udział w płatnych stażach i praktykach w firmach,
· wsparcie – w zależności od potrzeb uczestnika – świadczone przez doradców zawodowych, coachów kariery lub psychologów,
· zdobycie zatrudnienia.
ADRESACI PROJEKTU:
Wszyscy mieszkańcy powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:
· osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
· osoba przewidziana do zwolnienia (na wypowiedzeniu),
· osoba zagrożona zwolnieniem z pracy,
· osoba zainteresowana odejściem z rolnictwa – osoba posiadająca gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych, lub członkowie jej rodziny ubezpieczeni KRU), deklarująca zainteresowanie podjęciem pracy poza rolnictwem.
PROPONOWANE DZIAŁANIA W PROJEKCIE
Ścieżka zawodowa, dla osób które chcą kontynuować/podjąć pracę zawodową:
· Doradztwo zawodowe (w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania),
· Warsztaty „Kluczowa jest rozmowa”,
· Pośrednictwo pracy,
· Bezpłatne szkolenia / kursy zawodowe,
· Staże i praktyki w firmach - w trakcie stażu uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 1670 zł za każdy miesiąc odbywania stażu (czas trwania stażu 3 miesiące),
Uczestnictwo w projekcie jest dofinansowywane w 100%. Uczestnik nie ponosi więc żadnych kosztów!
Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu:
ul. Kościuszki 43 lokal 302, 30-114 Kraków
tel. 12 363 80 86 – 84, 513 976 606
e-mail biuro@celpraca.pl
oraz na stronie internetowej: www.celpraca.pl
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, okres realizacji projektu 01.07.2016 – 31.12.2017.© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS