Imieniny:Grzegorza, Karoliny, Karola

Wypłaty gotówkowe świadczeń i zasiłków


Wypłaty w formie gotówkowej zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych
dokonywane są w Oddziałach ING Banku Śląskiego całego kraju w dwóch terminach.

Pierwszy do 15-go dnia każdego miesiąca (po otrzymaniu środków). Nieodebrane w tym terminie świadczenia wypłacane będą od dnia 20-go danego miesiąca.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych miesięcy dostępne będą
na stronie internetowej www.pup-olkusz.pl
oraz pod numerem telefonu 32 643 43 48 wewn. 256.
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS